Brief

Dit is een brief voor de studenten van de PHL naar aanleiding van de bof epidemie in juni 2012 vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid

Betreft: bofinformatie voor studenten
Geachte student,
Toezicht Volksgezondheid kreeg vandaag het bericht dat er twee studenten van de PHL klinisch bof hebben. Gisteren werden ook reeds twee jongeren met bof gemeld. Deze twee zijn geen student maar hadden wel contact met studenten in een studentencafé.
Zoals je reeds in de media kon lezen heerst er een bofepidemie onder de studenten in Gent. Maar ook in de andere Vlaamse provincies werden gevallen van bof gemeld.
Omdat er geen meldingsplicht is voor bof, hebben wij in Limburg geen zicht op het voorkomen van bof in onze provincie, maar gezien de meldingen van gisteren en vandaag lijkt de bof ook in Limburg zich te verspreiden.
Bof is een infectieziekte, veroorzaakt door het  bof virus, waarbij het meest kenmerkende verschijnsel een ontstoken oorspeekselklier is. De belangrijkste complicatie bij mannen is een ontsteking van de teelbal. Dit zien we bij ongeveer 14% van de mannelijke patiënten. Deze ontsteking kan in zeldzame gevallen verminderde vruchtbaarheid tot gevolg hebben. Zeer uitzonderlijk kan er een ontsteking van de hersenvliezen of hersenen optreden.
De ziekteverschijnselen ontstaan 12 tot 25 dagen (gemiddeld 16 à 18 dagen) na besmetting. Bof begint meestal met hoofdpijn, koorts en zich niet lekker voelen. Niet veel later ontstaat de kenmerkende zwelling van de speekselklieren rondom het oor en de kaak, die het eten en kauwen pijnlijk en moeilijk maakt. Meestal verloopt de ontsteking eenzijdig, soms ontstaat zwelling aan beide zijden van het gezicht. De meeste klachten zijn na twee weken verdwenen. In veel gevallen verloopt de bofvirusinfectie mild, waardoor verschijnselen niet of nauwelijks opgemerkt worden. Als je klachten van bof hebt, neem dan zo nodig contact op met je huisarts.
Het bof virus zit in de neus en keel van iemand die bof heeft. Door druppels uit de neus- en keelholte wordt het bof virus tijdens hoesten, niezen, praten en door handcontact verspreid. Iemand met bof is 1 à 2 dagen voor het optreden van ziekteverschijnselen tot 5 dagen na het begin van de zwelling besmettelijk.
Kenmerkend voor de huidige bofepidemie is dat ook gevaccineerde studenten bof kunnen krijgen. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervoor is dat de beschermende werking van het vaccin met de jaren afneemt.
In het huidige vaccinatieprogramma worden kinderen ingeënt met het gecombineerd vaccin tegen mazelen, bof en rubella als ze 12 maanden zijn. Een tweede vaccinatie wordt gegeven op de leeftijd van 11 jaar (5de leerjaar). Studenten die niet of onvolledig gevaccineerd ( dwz geen tweede vaccin kregen) zijn tegen mazelen, bof en rubella kunnen zich nog steeds laten vaccineren.
De huidige adviezen zijn de volgende:
–          Wie ziek is, moet minstens 5 dagen thuis blijven om besmetting van andere personen zo veel mogelijk te vermijden.
–          Wie contact heeft met besmette personen en niet gevaccineerd is met de 2 aanbevolen dosissen, kan een inhaalvaccin vragen aan zijn huisarts.
–          Een goede hoest- en nieshygiëne en nadien een goede handhygiëne helpen ook bij het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten.

Lees meer over de bof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *